Loterijas noteikumi

SIA „LIEPKALNI” rīkotās akcijas
Diži ļaudis lustējās, maizes klaipa paēduši!
noteikumi

Akcijas rīkotājs
SIA „LIEPKALNI”
Reģistrācijas Nr. 44101001966
„LIEPKALNI”, Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads

Akcijas norises vieta
Loterija notiek Rimi veikalu tīklā visā Latvijas teritorijā.

Akcijas norises laiks
No 08.05.2018 – 21.06.2018

Laimestu fonds

Dāvanu karte Biļešu paradīze

50 gb x 25,00 Euro = 1250Euro

Izredzes laimēt
50 : 20 000

Akcijā piedalīšanās nosacījumi

Lai piedalītos akcijā, pircējam jebkurā no Rimi Latvija veikaliem vienā reizē jāiegādājas vienā pirkumā pēc izvēles viena vienība Liepkalnu Zelta grupas maize, kurai uz iepakojuma attēlots Latvijas dižgars un kuras EAN kods ir 4751001260158, 4751001263838, 4751001264699, 4751001260127.
 Iepērkoties, jāsaglabā pirkuma čeks.

 Čeka numurs jāreģistrē dalībai loterijā www.liepkalni.lv akcijas reģistrācijas formā. 
Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, izdarot atkārtotu loterijas noteikumiem atbilstošu pirkumu.

   Produktu iegādes  laiks
08.05.2018 - 18.06.2018

Balvu izloze
20.06.2018 plkst.11:00, Garā iela 7, Valmierā, izmantojot loterijas pieteikuma formā reģistrētos čeka numurus.
Izlozē piedalās katrs noteiktajā pieteikšanās termiņā reģistrētais pieteikums ar norādīto pirkuma čeka numuru, kas atbilst loterijas noteikumiem.

Uzvarētāju paziņošana

Mājaslapā https://www.liepkalni.lv/ rezultāti tiks publicēti vienas darba dienas laikā no izlozes, norādot laimējušos čeka numurus.

Balvu saņemšana

Balvas iespējams saņemt, iepriekš sazinoties ar SIA „LIEPKALNI” mārketinga vadītāju pa telefonu 29189873 (Ieva Zariņa) un vienojoties par vietu, kur saņems balvu. 

Visas balvas SIA Liepkalni tiks nosūtītas laimētājiem uz iepriekš saskaņotu adresi. Laimētāji savu balvu varēs saņemt, uzrādot pirkuma čeku ar atbilstošu numuru  un parakstot balvas pieņemšanas – nodošanas aktu.

Balvu saņemšanas laiks
31.07.2018.
Ja balva netiek izņemta līdz 2018. gada 31. jūlijam, tā paliek SIA “Liepkalni” īpašumā.

Akcijas norises pretenziju gadījumā

Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2018. gada 1. augustam, iesniedzot SIA „Liepkalni”, Garā ielā 7, Valmierā, LV-4201 rakstisku iesniegumu. Visas pretenzijas tiks izskatītas, un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.
Laimesti netiks mainīti pret citām balvām vai līdzvērtīgu naudas summu.

Loterijas atļaujas nr.5045 

Mārketinga vadītāja Ieva Zariņa