Põhimaantee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla ja riigimaantee nr 19342 Reiu tee ristmiku väljaehitamine

EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne.jpg

Euroopa Regionaalarengu Fond toetas Pärnamäed OÜ projekti „Põhimaantee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla ja riigimaantee nr 19342 Reiu tee ristmiku väljaehitamine“  summas 183 358,60€. Projekti eesmärk oli turvalise ligipääsu tagamine OÜ Pärnamäed arendatavale ettevõtlusalale.